L O A D I N G . . .

 

*Wanneer boeken niet lukt probeer op een windows pc en zet VPN tijdelijk uit!

*Reserveren kinderfeestje is noodzakelijk!
 

*Gehele Monkey Town exclusief afhuren na sluitingstijd? Eerder arriveren is ook natuurlijk mogelijk bijv. 17:00-21:00 (17:00-18:00 geen extra kosten) met eigen catering na 18:00. Dat kan vanaf circa €200 extra huur ruimte per uur. Prijs is zéér afhankelijk van de aantallen en wensen. Deze optie is vooral interessant vanaf circa 40 kinderen (exclusief volwassenen) tot 500 personen!!! Deze boeking kan alleen via mail en in overleg!!!

 

 

 

 

*If booking doesn't work, try it on a Windows PC and close VPN temperarely!

*Reservation for a children's party is necessary!
 

* Rent the entire Monkey Town exclusively after closing time? Earlier arrival is of course also possible, e.g. 17:00-21:00 (17:00-18:00 no extra costs) with own catering after 18:00. This is possible from approximately € 200 extra rental space per hour. Price is very dependent on the numbers and wishes. This option is especially interesting from about 40 children (excluding adults) up to 500 people!!! This booking can only be made by mail and in consultation!!!